Pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, juridinis asmuo nėra likviduojamas, juridinio asmens kodas nepasikeičia,vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik juridinio asmens teisinė forma. Todėl juridinio asmens pertvarkymas gali užtikrinti tolesnio verslo tęstinumą.

Norint sumažinti savo asmeninę atsakomybę verslo nesėkmės atveju, gauti didesnį pelną, pagerinti investicijų tikimybę, jau įsteigtą juridinį asmenį galima pertvarkyti į kitos formos juridinį asmenį.

Uždaroji akcinė bendrovė ir akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į valstybės įmonę, savivaldybės įmonę, žemės ūkio bendrovę, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, individualią įmonę,viešąją įstaigą, mažąją bendriją.

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, taip pat į viešąją įstaigą.

Mažoji bendrija (MB) gali būti pertvarkoma į individualią įmonę, akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, tikrąją ūkinę bendriją, komanditinę ūkinę bendriją, kooperatinę bendrovę (kooperatyvą), žemės ūkio bendrovę, viešąją įstaigą.

Viešoji įstaiga (VšĮ) gali būti pertvarkoma į biudžetinę įstaigą, taip pat labdaros ir paramos fondą.

Vienas dažniausiai pasitaikančių atvejų praktikoje – neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens pertvarkymas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį. Pavyzdžiui, individualios įmonės (IĮ) pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę (UAB).


Mob.tel.: +370 646 46768

Pasiekiami per: WhatsApp, Viber, Messenger

El.paštas: info@indomum.lt